סוכרת הריון

סוכרת הריון

השפעת עלית המשקל על מהלך ותוצאות ההריון בסוכרת כימית.

איזון סכרת כימית בהריון מתבסס ﬠל דיאטה מאוזנת, ביחס נכוז של פחמימות, חלבונים, ושומנים כמו כן בחלוקה נכונה של המזון למשך היום. נבדקה השפעת הדיאטה ומשקל היולדת ﬠל מהלך ההריון ותוצאותיו ב-120 יולדות ﬠם סוכרת כימית.

היולדות התקבלו למﬠקב קרוב לגלוי הסוכרת והודרכו לדיאטה לפי חישוב של 30 קלוריות לכל ק"גּ משקל הגוף האידיאלי + 300 קליוריות ליום לצורך ההריון. ציפינו שליולדות ﬠם משקל ﬠודף תגרום דיאטה זו לירידה במשקל,

סוכרת סוג 1 | סוכרת סוג 2 | סוכרת הריון | סוכרת מבוגרים | סוכרת נעורים | היפוגליקמיה | היפרגליקמיה | מטפורמין | אינסולין | גלוקגון

ההנחה הייתה שהירידה במשקל הינה זמנית ותלויה במשך הדיאטה. בהנחה זו בדקנו ﬠד כמה משפיﬠ משר המﬠקב ﬠל שכיחות הירידה במשקל. כמו כו בדקנו האם קיימת השפﬠה שלילית לירידה במשקל בזמן המﬠקב ﬠל תוצאות ההריון.
הﬠרכנו גם את שכיחות סיבוכי ההריוו ﬠל פי סך הﬠליה במשקל. 16.5% מהיולדות ירדו במשקל בזמן המﬠקב במרפאה. כל היולדות שירדו במשקל היתקבלו מﬠבו לשבוﬠ 27 להריונן. כשהשוונו את קבוצות היולדות שהגיﬠו לפני השבוﬠ 27 לאלו שהתקבלו אחרי השבוﬠ ה-27, לא נמצא הסבר לירידה
במשקל בגורמים, כגון: גיל היולדת ושיﬠור המשקל הﬠודף . הגיל נמצא דומה בשתי הקבוצות ושיﬠור ﬠודף המשקל נמצא גבוה יותר (21.6%) דוקא בקבוצה שהתקבלה לפני שבוﬠ 27, ההבדל היחיד שנמצא היה במשך המﬠקב: 2.9 + 6.6 שב בקבוצה שהגיﬠה אחרי השבוﬠ ה-27 ו-6.4 + 19.5 בקבוצה שהתקבלה לפני.

לא נמצא הבדל בין שתי הקבוצות בשכיחות סיבוכי ההריון, כגון: רﬠלת הריון וריבוי מי שפיר.

את השפﬠת הירידה במשקל ﬠל מהלך ההריון ותוצאותיו בדקנו בהשוואת קבוצת היולדות שירדו במשקל לשאר. לא נמצא הבדל בשכיחות התחלואה הﬠוברית, שיﬠור הניתוחים הקיסריום ושיﬠור הסבל הﬠוברי.
גיל ההריוו בלידה היה דומה (1.9 + 39.3 שב' באלו שﬠלו במשקל לﬠומת 1.3 + 39.9 באלו שירדו במשקל) לא נמצא הבדל גם במשקלו הﬠוברים, ההבדל היחידי שנצפה היה במשך המﬠקב: היולדות שירדו במשקל היו במﬠקב במשך 2.8 + 6.3 שב' לﬠומת אלו שﬠלו שהיו במﬠקב 7.4 + 11.7 שבי.

בדיקה נוספת נﬠרכה בהשוואת קבוצת היולדות שﬠלו בהריון מﬠל 12 ק"ג במשקל ליולדות שסך ﬠליתו במשקל היה ﬠד 12 ק"ג, שזוהי ﬠלית המשקל המקובלת בהריון. לא נצפה הבדל ביו שתי הקבוצות בשכיחות הסבל הﬠוברי, בתחלואה הסב לידתית ובשיﬠור סיבוכי ההריון.

בשבוﬠ לידה דומה נמצא הבדל ﬠם מובהקות סטאטיסטית בין ממוצﬠ משקלי הﬠוברים:

3,160 ק"ג בקבוצה שﬠלתה ﬠד 12 ק"ג לﬠומת 3,550 ק"ג בקבוצה שﬠלתה מﬠל 12 ק"ג.

שיעור המקוזומיה היה גבוה משמﬠותית בקבוצה שﬠלתה מﬠל 12 ק"ג (ו22.5 לﬠומת 5,32).

ל ס י כ ו ם

לא נמצאו השלכות שליליות ﬠל מהלך ההריון ותוצאותיו ביולדות שירדו במשקל. הירידה במשקל הינה זמנית ונובﬠת מהתאמת הדיאטה למשקל הגוף האידיאלי ובמﬠקב ארוך מספיק גם ביולדות שירדו במשקל, קרוב לודאי שהיתה נוצפת ﬠליה במשקל. כמו כו קיים קשר בין ﬠליה במשקל מﬠל האופטימום לבין שיﬠור המקוזומיה.

2 מחשבות על “סוכרת הריון

  1. פינגבק: התרומת הטיפול בסוכרת כימית בהריון | סוכרת שאניה תלויה באינסולין סוכרת סוג 2. סוכרת הריון. סוכרת התלוייה באינסולין ועוד…

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s