סוכרת מהסוג 2 בנשים ופחמימות

פחמימות תזונה וסיכון לסוכרת מהסוג 2 בנשים

דיאטות לירידה במשקל המכילה כמות נמוכה של פחמימות מאוד פופולרית. עם זאת, ההשפעות ארוך הטווח של דיאטות אלה אינן ידועות.

מטרת המחקר: המטרה הייתה לבדוק את הקשר בין מריכת פחמימות נמוכה תזונה וסיכון לפתתח את מחלת סוכרת סוג 2.

בדקן את הקשר בין דיאטה דלה בפחמימות (המבוסס על אחוז מהאנרגיה כפחמימות, שומן, חלבון) וסיכון לסוכרת בקרב 85 059 נשים במחקר בריאות האחיות.

במהלך 20 שנים של מעקב, שתועדו 4670 מקרים של סוכרת מהסוג 2. רב משתנים סיכון היחסי (RR) של סוכרת, לאחר תקנון למדד מסת גוף ומשתנים אחרים, בהשוואה לעשירון העליון של דיאטה דלת פחמימות הנמוכה ביותר הייתה 0.90 (95% CI: 0.78, 1.04, P עבור מגמה = 0.26).RR משתנים להשוואה בין העשירונים קיצוניים של ציון נמוכה בפחמימות תזונה הבוסס על פחמימות מלאות, חלבון מן החי, ושומן מן החי היה 0.99 (95% CI: 0.85, 1.16, P עבור מגמה = 1.0), בעוד שהסיכון היחסי ל הציון נמוך בפחמימות תזונה הבוסס על פחמימות מלאות, חלבון צמחי, ושומן צמחי היה 0.82 (95% CI: 0.71, 0.94, P עבור מגמה = 0.001).

עומס גליקמי תזונתי גבוה היה קשור עם סיכון מוגבר לפיתוח סוכרת בהשוואה לעשירונים קיצוניים (RR: 2.47; 95% CI: 1.75, 3.47, P עבור מגמה <0.0001)). צריכת פחמימות גבוהה יותר הייתה קשורה גם עם סיכון מוגבר לסוכרת בהשוואה לעשירונים קיצוניים (RR: 1.26; 95% CI: 1.07, 1.49, P עבור מגמה = 0.003).

מסקנה: נתונים אלה מראים שדיאטות דלות בפחמימות ועשירות יותר בשומן וחלבון אינן מגבירות את סיכון להתפתחות סוכרת מהסוג 2 בנשים. למעשה, דיאטות עשירות במקורות צמחיים של שומן וחלבון עשויות להפחית את הסיכון לסוכרת.

מתוך: Am J Clin Nutr February 2008 vol. 87 no. 2 339-346